• terénní modelace
 • stavební práce
  (dlažby, zídky...)
 • dřevěné prvky
 • kamenné dekorace
 • výsadby
 • trávníky
 • spolupráce
Zahrady navrhujeme,
vytváříme a s radostí o ně pečujeme.

renovace

Renovace dlouhodobě neudržovaných zahrad a pozemků včetně odvozu a likvidace vzniklého bioodpadu.
 • kácení stromů
 • výřez buřeně
 • sečení přerostlé trávy
 • frézování pařezů
 • terénní úpravy
 • odvoz a likvidace vzniklého bioodpadu