renovace

Renovace dlouhodobě neudržovaných zahrad a pozemků včetně odvozu a likvidace vzniklého bioodpadu.
  • kácení stromů
  • výřez buřeně
  • sečení přerostlé trávy
  • frézování pařezů
  • terénní úpravy
  • odvoz a likvidace vzniklého bioodpadu